Skip to content

Badanie Sprawozdań Finansowych Biuro Łazarski

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem o podstawowym znaczeniu.  

Na informacji w nim zawartej opiera się obrót gospodarczy. Prawidłowo sporządzone sprawozdanie jest nie tylko wypełnieniem ustawowych wymogów, ale także ważną cegiełką w fundamencie całej gospodarki. 

Badamy sprawozdania finansowe wszystkich podmiotów, niezależnie od formy prawnej, zarówno gospodarczych, jak i non profit.

Przeprowadzamy audyty wymagane prawem oraz każde inne badanie na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne podmiotu. 

Napisz do Nas

Badanie Sprawozdań Finansowych

Masz pytanie dotyczące sprawozdań finansowych?

Zastanawiasz się czy Twoje sprawozdanie finansowe wymaga badania?